TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERİ


A- İslamiyetten Önceki Dönem (....? - xı. yy)

1-  Sözlü Edebiyat
     a) Destanlar
     b) Koşuk
     c)Sagu(ağıt)
     d)Sav(atasözü)

2-  Yazılı Edebiyat
     a) Göktürk Yazıtları(vııı.yy)
     b) Uygurca yazılmış bazı eserler

B- İslamiyetin Etkisi Altındaki Türk Edebiyatı(xı. - xıx.yy)

1- Halk Edebiyatı
    a)Tasavvufi Halk Ed. (Tekke Ed.)
        Yunus Emre, Kaygusuz Abdal, Pir Sultan Abdal...
    b)Dindışı Halk Ed. (Aşık Ed.)
         Karacaoğlan, Köroğlu, Dadaloğlu...
     c)Anonim Halk Ed. (Ortaklaşa Ed.)
          mani, ninni, türkü...

2- Divan Edebiyatı
    Fuzuli, Baki, Nefi, Nedim...

C-  Batı Etkisi Altındaki Türk Edebiyatı (xıx.yy'dan  günümüze...)

1- Tanzimat Edebiyatı
2- Servet-i Fünun  Edebiyatı (Edebiyat-Cedide)
3- XX. yy. Edebiyatı
    a)Fecr-i Ati Topluluğu
    b)Milli Edebiyat
    c)Cumhuriyet  Dönemi  Türk Edebiyatı

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !