ANLATIM


Duygu, düşünce ve hayallerin söz ya da yazıyla anlatılmasıdır.  Anlatımın iki yolu vardır:
1- Nesir
2- Nazım

NESİR:  Amacımızı  dilbilgisi  kurallarına uygun  düzgün  cümleler  halinde  anlatma yoludur. Makale,  fıkra, roman, öykü,  mektup,  anı  gibi türler  nesir biçiminde  yazılır.

Türk edebiyatında en eski nesir örnekleri  "sav"lardır (bugünkü atasözleri).  Göktürk Yazıtları, Oğuz Kağan Destanı da en eski nesir örneklerindendir. Sözlü ve gelenekle yaşayan halk hikayelerinde nesir-nazım karışık olarak kullanılmıştır. Bunların en eski örneği Dede Korkut Kitabıdır.

NAZIM:  Amacımızı ölçülü bir hareket içindeki sözlerle anlatma yoludur.
Şiirdeki ölçülü hareket  dizelerin ölçüsü ve uyaklanışı ile sağlanabilir.
Nazımla yazılmış eserler "Manzum Eser" ,  nazımla yazılmış kısa eserlere  "Manzume"  denir.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !